Cel mai mare Cluster Sorintex Despre

Înființarea

După semnarea Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană, companiile din industria usoară au început să înțeleagă faptul că este necesar să se adapteze situației și tendințelor economice, conștientizând că doar industriile puternice și unite vor găsi resurse pentru a investi în marketing, promovare, cercetare/inovare, creație și design. Firmele individuale, mai ales cele mici și mijlocii care de regulă compun această industrie, nu au puterea de a se impune singure pe o piață matură, o soluție viabilă fiind considerată inițierea unei forme de organizare în cluster, care este un mediu propice pentru legislative advocacy, informare comercială, comunicare și cooperare.

 

Astfel, în urma unor întâlniri de lucru, inițiate și finanțate în cadrul proiectului TAIEX- instrument de Asistență Tehnică și Schimb de Informații al Comisiei Europene în Moldova, în cadrul cărora s-au dezbătut necesitatea acestui tip de structură, organizarea acesteia, scopul și obiectivele propuse, în luna octombrie 2018 a fost înființată Asociația Întreprinderilor din Industria Ușoară „Sorintex”, o asociație profesională înființată prin acordul necondiționat a 15 firme fondatoare, firme producătoare cu tradiții în domeniul industriei de confecții, îmbrăcăminte și tricotaje din regiunea de nord a Republicii Moldova care au găsit aceasta formă de a oficializa relațiile de colaborare pe care le aveau deja.

 

Ca o primă măsură, Asociația „Sorintex” a inițiat și a lansat clusterul cu același nume prin semnarea unui Acord de parteneriat cu diverse instituții, cum ar fi cele de cercetare, de învățământ superior, administrative, firme catalizatoare, etc., în vederea colaborări și dezvoltării unor proiecte comune în viitor.

 

În acest context, Asociația Întreprinderilor din Industria Ușoară „Sorintex” este Entitatea de management a Clusterului Regional în Domeniul Confecțiilor și Textilelor.
„Sorintex” – o entitate legal constituită și înregistrată la Agenția de Servicii Publice a Republicii Moldova sub forma unei Uniuni de persoane Juridice.

Organizarea Clusterului

Deoarece clusterul nu este o structură cu statut juridic, managementul clusterului este asigurat de Asociația Întreprinderilor din Industria Ușoară „Sorintex”.

 

Clusterul a fost inițiat în spiritul transparenței și al deschiderii către atragerea de noi membri și va continua să funcționeze după aceste principii. Prin urmare, entitățile care doresc să facă parte din Cluster însă nu sunt semnatare ale acordului la momentul inițierii acestuia pot deveni membri afiliați, beneficiind astfel de activități rezultate în urma implementării proiectelor împreună cu membrii inițiatori ai clusterului.

 

Atât membrii inițiatori, cât și cei afiliați, ce se vor alătura ulterior clusterului, își asumă o serie de obligații, dar și drepturi prin semnarea protocolului, respectiv a adeziunii.

Drepturile membrilor inițiatori precum și a celor afiliați sunt:

  • să participe la Adunările Generale ale Asociației, să pună în discuție și să ea parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociației;
  • să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
  • să sesizeze Asociația despre problemele care privesc scopul și obiectivele Asociației în vederea promovării și apărării acestora.

Obligațiile membrilor inițiatori:

  • să respecte prevederile prezentului Statut și hotărârile organelor de conducere ale Asociației și să dea tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociației;
  • să respecte normele de etica profesională și de ținută morală conform Codului de Etică Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociației;
  • să nu desfășoare în cadrul Asociației sau cu ocazia manifestărilor organizate de către Asociația “Sorintex” activități de propagandă politică față de alți membri ai Asociației sau față de terțe persoane aflate în legătură profesională cu Asociația.

Asociația are următoarea structură de conducere:

  • Adunarea Generală a membrilor Asociației;
  • Consiliul Director;
  • Cenzorul/comisia de cenzori.

Faceți cunoștință cu echipa

Mirza Andrei

Președintele Asociației

Musuc Ion

Membrul Consiliul

Spoiala Oleg

Departament pentru educație și instruire

Sofia Sugac

Departamentul pentru inovații tehnologice

Daniel Prepelita

Functia

Zeru Svetlana

Functia

Lucia Usurelu

Departamentul pentru managmentul de proiecte

image
Repescu Tatiana

Membru Consiliu

Misiune și Viziune

Viziunea și misiunea Asociației Întreprinderilor din Industria Ușoară și a Clusterului Regional în Domeniul Confecțiilor și Textilelor “SORINTEX” au în vedere consolidarea și dezvoltarea lanțului de valoare, ca premisă a accesului cu ușurință la resurse și factori de producție ieftini și de calitate, la creșterea productivității prin cercetare – dezvoltare – inovare, la o dezvoltare, bazată pe standarde comune privind sistemul de aprovizionare – producție – ambalare – depozitare – comercializare, care să aibă un impact pozitiv asupra creșterii calității și competitivității propriilor produse și servicii pe noi piețe.

Suntem disponibili
să discutăm
orice întrebare!

Scriețin-ne un Mesaj

Dacă aveți alte întrebări sau sugestii, completați câmpurile de mai jos și vom lua legătura cât de curând posibil.