Sistem integrat de formare profesională a femeilor

Cel de-al III proiect implementat de Asociația „Sorintex”, a fost realizat din nou cu suportul Reprezentanței din R. Moldova a Organizației „People in Need” din R. Cehă, oferind un grant de 148 000 MDL, fiind cofinanțat de către Școala Profesională din Soroca al Moldcoop cu suma de 100 250 MDL.

Proiectul s-a intitulat „Sistem integrat de formare profesională a femeilor”. În cadrul acestui proiect, timp de 5 luni de zile a fost creat un Centru de Excelență și instruire în domeniul industriei ușoare, fiind amplasat în cadrul Școlii profesionale din Soroca al Moldcoop.

În cadrul proiectului a fost implementate următoarele acțiuni principale:

  • Semnarea contractului de cooperare dintre Școala Profesională din Soroca al MOLDCOOP și Centrul de Exelență și Instruire al Asociației „Sorintex” pentru crearea unor sisteme de instruiri specifice a personalului specializat din cadrul intreprinderilor membre Asociației. Scopul principal este stabilizarea forței de muncă, atât pentru cei angajați deja, cât și pentru cei ce urmează să se angajeze prin intermediul sistemului dual.
  • Trei traininguri / seminare petrecute și trei contracte de cooperate semnate cu parteneri din regiunea nord, în domeniul învățământului dual.
  • Achiziții de echipamente comune, necesare pentru organizarea unei linii de instruire practică a tinerelor cusătorese, dotate cu utilaj performant de ultimă generație, fiind instalate în incinta Școlii profesionale din Soroca al MOLDCOOP. Printre echipamente, enumerăm: 17 mașini de cusut automate, 3 surfilatoare,1 masă de călcat și 1 generator de aburi automat.
  • Semnarea unui contract dintre trei părți: Întreprinderea de confecții – membru al Asociatiei „Sorintex”, Centrul Regional de Exelență și instruire al Asociației „Sorintex” și Direcția Pentru Ocuparea Forței de Muncă din Soroca. Domeniile principale stipulate în contract sunt instruirea, cursuri de calificare și recalificare pentru șomeri și încadrarea lor în câmpul muncii.